Tag Archives: อุปกรณ์เตรียมอาหาร

อุปกรณ์เปิดร้านอาหาร

การเลือกอุปกรณ์ครัวร้านอาหารต้องทำร่วมกันระหว่างหัวหน้าพ่อครัว เจ้าของกิจการ และผู้จำหน่าย คนขายอุปกรณ์ครัวไม่ใช่คนทำอาหาร พื่อที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ทำอาหารได้ถูกต้อง