ครัวร้านอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว – DODEE KITCHEN

นโยบายการซื้อขาย และการชำระเงิน

1. สินค้าและบริการของเรา
DODEE KITCHEN ออกแบบติดตั้งครัวร้านอาหาร และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว โดยสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าที่นำเข้าถูกต้องจากต่างประเทศ สำหรับรายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าเว็บเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงจากคู่มือการติดตั้งและรายละเอียดของสินค้า รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าเว็บใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
2.1 ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.DODEEKITCHEN.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า สินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ ทางบริษัทฯ จะทำใบเสนอราคาและเช็คสต็อกให้

2.3 เมื่อลูกค้าได้ใบเสนอราคาทั้งหมดที่ต้องการแล้ว ให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติใบสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% จ่าย ณ วันส่งสินค้า

2.4 เนื่องจากปัจจุบันมีวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินเพียงวิธีเดียว ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินเข้าธนาคารใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวกมาที่หมายเลขบัญชีที่ทางบริษัทฯ ให้ไว้

2.5 หลังการชำระเงินแล้ว ให้ลูกค้าส่งสลิปแจ้งบอกทางบริษัทฯ ถึงการโอนเงินนั้น ทางบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบร่วมกับธนาคาร และทำการชนยอดที่เกิดขึ้น เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นรายการสั่งซื้อของลูกค้า แล้วบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสถานะเป็น “ชำระเงินแล้ว” เพื่อเข้าสู่กระบวนการขนส่งต่อไปในอัตโนมัติ 

อุปกรณ์เครื่องครัว

3. ราคาสินค้า และค่าขนส่งนั้นาสินค้าที่ระบบได้แจ้งขึ้นเมื่อซื้อสินค้านั้น จะเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าขนส่งที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้เลยสำหรับการขนส่งภายในประเทศ โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทั้งนี้ สำหรับค่าขนส่งในกรณีขนส่งข้ามประเทศนั้น หากมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น เช่น ภาษีจากการผ่านศุลกากร ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง

4. การชำระเงิน เนื่องจากปัจจุบันมีวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินเพียงวิธีเดียว ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินเข้าธนาคารเข้าบัญชีของบริษัทฯ ได้ตามที่ท่านสะดวก สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินแต่ละประเภท สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

5. การส่งมอบสินค้า
ทางบริษัทฯ ของเราใช้ขนส่งรวมถาวรในการขนส่ง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการส่งมอบเพิ่มเติมในนโยบายการส่งมอบสินค้า

6. การรับประกันสินค้า
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้าจากการเสียหายในการขนส่ง รวมถึงสินค้าที่ชำรุด ใช้การไม่ได้จากการผลิต ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดการส่งมอบเพิ่มเติมในนโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า