ครัวร้านอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว – DODEE KITCHEN

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

1. ในกรณีที่เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือจากการขนส่งแล้ว สินค้าแตกหัก พัง ชิ้นส่วนไม่ครบ ไม่สามารถใช้การได้ ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า โดยเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้านั้น ลูกค้าต้องทำการแจ้งเรื่องทันทีภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า (ทางโทรศัพท์ , ทางอีเมล์ หรือทางระบบ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ) หลังจานนั้นให้ลูกค้าส่งสินค้าคืนมาที่บริษัทฯ ในสภาพเดิมที่รับสินค้ามา โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนนั้นเป็นของทางลูกค้า

3. ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ทางโทรศัพท์, Line หรืออีเมล์ของบริษัทฯ

4. ทั้งนี้ความเสียหายของกล่องบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นความเสียหายในการเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการขนส่งของบริษัทจัดส่งได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะทำการบรรจุหีบห่อให้ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนี้