เครื่องถอนขนไก่

    เครื่องถอนขนไก่  เครื่องถอนขนสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็น นกกระทา,ไก่,เป็ด สามารถใช้กับเครื่องนี้ได้ทั้งหมด

    เบอร์โทร ดูดีคิทเช่น