ที่กดเนื้อทำแฮมเบอเกอร์

ที่กดเนื้อทำแฮมเบอเกอร์ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการปั้นเนื้อเป็นรูปทรงสำหรับทำแฮมเบอเกอร์ ใช้งานและล้างทำความสะอาดง่าย

เบอร์โทร ดูดีคิทเช่น          
หมวดหมู่: