เครื่องตัดอาหาร

    เครื่องตัดอาหาร หรือ ตัดผักและผลไม้ทุกชนิด ทำจากสแลนเลสอย่างดี ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

    เบอร์โทร ดูดีคิทเช่น