แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เตาแก๊ส

วิธีเลือกเตาแก๊ส หลักการสำคัญเลยคือ กำลังไฟ ความแรงของไฟที่เราจะใช้ในการประกอบอาหาร เตาแก๊สมีแบบ 1 หัว, 2 หัว, 4 หัว, 6 หัว และบางรุ่นมีตู้เก็บของที่ด้านล่างเตาด้วย จะเลือกเตาแบบไหน ขึ้นอยู่กับขนาดของครัวร้านอาหารที่ต้องออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ สะดวกในการหยิบใช้ของ ระบายอากาศดี


เตาแก๊ส

มีสิ่งที่สังเกตุได้ดีที่สุดสำหรับเตาแก๊ส คือ เปลวไฟ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเปลวไฟแบบไหนหมายถึงอะไร

  1. เตาแก๊สที่มีเปลวไฟสีน้ำเงินเป็นเปลวไฟที่ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าเปลวไฟมีรูปร่างไม่เหมือนเปลวไฟปกติ หรือมีระดับความสูงไม่เท่ากัน รวมไปถึงความไม่เป็นระเบียบของเปลวไฟแล้ว ก็แสดงว่าเราให้อากาศเยอะเกินไปต้องลดอากาศลง
  2. เตาแกีศที่มีเปลวไฟสีส้มหรือแดงมีควันที่ปลายเปลวไฟ เปลวไฟแบบนี้จะทำให้เกิดเขม่าขึ้นใต้ภาชนะที่สัมผัสกับเปลวไฟได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ระบบจ่ายอากาศให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้ไม่ดีพอ ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มอากาศให้ระบบจนกว่าเปลวไฟจะกลับมาเป็นสีน้ำเงิน 
  3. หากเปลวไฟเตาแก๊สมีลักษณะที่ผิดปกติไป และเราทำการแก้ไขตามข้อ 1 และ 2 แล้วยังไม่ดีขึ้น แนะนำว่าควรเปลี่ยนหัวเตาแก๊สเสียใหม