เตาย่างไฟฟ้า Panini Contact Grill

เตาย่างไฟฟ้า

เตาย่างไฟฟ้าได้ถูกออกแบบด้วยความผสมผสานของทั้งสินค้าต่างประเทศและสินค้าในประเทศที่คล้ายคลึงกัน และคำนึงถึงการออกแบบที่ทันสมัย, การใช้งานที่สะดวก, การซ่อมบำรุงและความทนทาน สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วแต่อาหารแต่ละประเภท ส่วนใหญ่สำหรับย่างเนื้อ และแซนด์วิช หรืออาหารอื่น ๆ เป็นที่นิยมสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ร้านอาหารฝรั่ง, ร้านอาหารฟาสฟู้ด, โรงแรม และซุปเปอร์มาร์เก็ต

คำแนะนำการใช้งานเตาย่างไฟฟ้า

 • ก่อนใช้เครื่อง ตรวจให้แน่ใจว่าโวลต์ของตัวจ่ายไฟตรงกับของเครื่อง
 • เสียบปลั๊ก และเปิดเครื่อง
 • หมุนปรับอุณภูมิตามเข็มนาฬิกาไปอุณหภูมิที่ต้องการ ไฟแสดงสถานะสีเหลืองแสดงว่าตะแกรงด้านบนและด้านล่างกำลังเพิ่มอุณหภูมิ
 • สามารถปรับอุณหภูมิตามอาหารที่ทำระหว่าง 180 oC – 250 oC ใช้เวลาประมาณ 8 นาที เพื่อทำอุณหภูมิให้ถึง 250 oC
 • เมื่ออุณหภูมิถึง 250 oC ยกฝาด้านบนขึ้นด้วยที่จับ ใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยที่เพลทด้านล่าง และค่อย ๆ วางอาหาร
 • ปิดฝาและกดที่จับเล็กน้อย จับตาดูจนกระทั่งอาหารเสร็จ
 • เมื่ออุณหภูมถึงจุดที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟอัตโนมัติ ในเวลาเดียวกันไฟแสดงสถานะสีเหลืองดับ และไฟแสดงสถานะสีเขียวแสดงขึ้น แสดงว่าหลอดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าหยุดทำงาน
 • จะมีถาดน้ำมันอยู่ที่ด้านหน้าด้านล่างของเครื่อง น้ำมันพืชและน้ำมันจากเนื้อที่ย่างจะไหลลงไปที่ถาดน้ำมัน
 • ยกฝาด้านบน และนำแซนด์วิชหรืออาหารออกมา
 • เมื่ออุณหภูมิเย็นลงเล็กน้อย ตัวควบคุมอุณหภูมิจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ หลอดให้ความร้อนเริ่มทำงานอีกครั้ง
 • เมื่อใช้งานเสร็จ ให้หมุนตัวควบคุมอุณหภูมิไปตำแหน่งปิดและถอดปลั๊กไฟ