ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหาร – DODEE KITCHEN

อ่านเพิ่มเติม : ครัวสแตนเลส เป็นมาตรฐานของครัวร้านอาหารทั่วไป เนื่องจากทนทาน ปลอดภัย

ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง, ระดับกลาง , ระดับต่ำ การคัดเลือกร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารขึ้นอยู่กับขนาด และคุณภาพของตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมของแต่ละร้านอาหาร

การเลือกร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเลือกไม่ดีจะนำมาซึ่งปัญหาในการบริหารร้านอาหาร ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

โดยทั่วไปโรงงานหนึ่งจะผลิตอุปกรณ์ร้านอาหารได้ไม่กี่อย่าง เนื่องจากเทคนิคการผลิต เครื่องจักรและความเชี่ยวชาญจะแตกต่างกัน แนะนำว่าควรหาร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารที่รวมอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกและได้ราคาต่อรองที่ดีกว่าเมื่อซื้อปริมาณมาก สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การเลือกร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารที่ทำได้ตามกำหนดเวลา เพราะจะเกิดปัญหาตามมาถ้าร้านอาหารเปิดตามกำหนดการที่แน่นอน

ที่ปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ครัวร้านอาหาร จะทำหน้าที่ออกแบบครัว ประเมินราคา และทำใบเสนอราคา แล้วแนะนำร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารที่เหมาะสมให้กับเจ้าของร้าน โดยปกติโรงแรม 4 -5 ดาวจะจ้างที่ปรึกษา เมื่อมีขอบเขตงานที่กว้างและต้องการความรู้ความชำนาญให้คำแนะนำเป็นหลัก ทำงานจนรู้ต้นทุนของการเปิดร้านอาหารเสนอเจ้าของ แต่ข้อเสียก็คือ การจ้างที่ปรึกษามีค่าใช้จ่ายสูง

สำหรับโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดไม่ใหญ่อาจจะไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาโดยตรง แต่สอบถามจากร้านขายอุปกรณ์แทน

ออกแบบครัวร้านอาหารกับมืออาชีพ

 1. เริ่มจากให้วิศวกรออกแบบมืออาชีพออกแบบร้าน

ถ้าวิศวกรมีความรู้เรื่องอุปกรณ์เปิดร้านอาหารด้วย จะช่วยแนะนำเจ้าของร้านและเชฟให้การออกแบบครัวครั้งแรกมีประสิทธิภาพได้อย่างน้อย 50% โดยทั่วไปร้านขายอุปกรณ์ครัวร้านอาหารจะช่วยเบื้องต้นในการออกแบบได้ประหยัดตามงบประมาณ ในขั้นตอนนี้จะได้รายการอุปกรณ์เปิดร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่

  1. รายละเอียดสินค้า
  2. แบรนด์
  3. รุ่น
  4. ขนาด
  5. ราคา
 1. เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง และวิธีการจ่ายเงิน

โดยปกติร้านขายอุปกรณ์ครัวร้านอาหารจะให้แคตตาล็อกมาพร้อมกับรูปและใบเสนอราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้ง, ค่าทดสอบและค่าขนส่ง รวมมาในใบเสนอราคาแล้ว ถึงขึ้นตอนนี้เราจะรู้ว่างบประมาณของอุปกรณ์เปิดร้านอาหารเป็นเท่าไหร่ หลังจากนั้นคือการต่อรอง เช่น ตัดสินค้าบางรายการออก เลือกรุ่นถูกกว่า แล้วก็ถึงขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา

 1. เมื่ออนุมัติใบเสนอราคาแล้ว ก็เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วย

 • ระบบไฟฟ้า (1 เฟส หรือ 3 เฟส)
 • ระบบน้ำ เช่น ระบบ reverse osmosis (RO)
 • ระบบระบายน้ำเสีย สำหรับห้องเย็น ตู้เย็น และเครื่องล้างจาน เป็นต้น
 • เครื่องดักฝุ่น และระบบดูดอากาศ
 1. นัดร้านขายอุปกรณ์ครัวร้านอาหารจัดส่งสินค้า

ต้องแน่ใจว่าบริเวณโดยรอบพร้อมสำหรับการติดตั้ง เพราะอุปกรณ์บางอย่างไม่เหมาะที่จะเก็บในที่ร้อน ซึ่งอาจจะทำให้วงจรไฟฟ้าเสียได้ อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องส่งพร้อมกันหมด สามารถเรียกบางอย่างเข้าก่อน เช่น ฮู้ด, ระบบดูดฝุ่น, พัดลมดูดอากาศ ที่ต้องติดตั้งก่อน แล้วตามมาด้วยห้องเย็น, เครื่องล้างจาน, เครื่องทำน้ำแข็ง และท้ายสุดเป็นอุปกรณ์เปิดครัวร้านอาหารอื่น ๆ

 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งง่ายหรือเสียหายง่าย ควรจะนำเข้ามาติดตั้งทีหลัง   

.

 1. ตรวจรายการที่จัดส่งว่าสเปคตรงกับใบเสนอราคาไหม

 2. ติดตั้งอุปกรณ์เปิดร้านอาหารตามแบบ

ก่อนติดตั้งอุปกรณ์เปิดร้านอาหารต้องทำระบบไฟฟ้าและน้ำให้พร้อมก่อน การติดตั้งต้องมีวิศวกรดูแล ทดสอบอุปกรณ์ไปด้วยขณะติดตั้ง อุปกรณ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างต้องอาศัยการพิจารณาแก้ไขหน้างานซึ่งเป็นเรื่องปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ

 1. ทดสอบอุปกรณ์เปิดร้านอาหาร

โดยทั่วการทดสอบจะทำขณะติดตั้ง และร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารจะสอนวิธีการใช้ให้ อุปกรณ์บางอย่างต้องปรับเทียบ (Calibrate) และตั้งค่า (Setup) ก่อนใช้งาน

 1. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ฝึกอบรมให้พนักงานร้านอาหารทดลองใช้อุปกรณ์จนชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. จบโครงการอย่างเป็นทางการ

เมื่อเจ้าของร้านอาหารพอใจกับการทำงานที่ได้กล่าวข้างตนหมดแล้ว ทุกฝ่ายสามารถส่งงานและจบงานได้

10 ขั้นตอนการทำงานร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหาร – DODEE KITCHEN

1. ร้านอาหารแจ้งความต้องการเบื้องต้น เช่น จำนวนที่นั่ง, ตำแหน่งที่ตั้งร้านอาหาร, ชนิดหรือเมนูของอาหาร ครัวไทย – ฝรั่ง ถ้ามีแปลนห้องครัวด้วยจะดีมาก
2. ถ้าร้านอาหารมีลิสต์รายการความต้องการ ระบุขนาด, รายละเอียดสเปค, จำนวน ด้วยแล้ว จะยิ่งดีมาก จะย่นระยะเวลาในการเจรจามากยิ่งขึ้น
3. นัดดูสถานที่จริง
4. ออกแบบและทำแปลนวางอุปกรณ์เครื่องครัวร้านอาหารให้ โดยใช้โปรแกรม CAD-CAM                  
5. เสนอราคาตามรายการและจำนวนที่ตกลงกัน
6. ส่งใบเสนอราคาและรูปภาพให้ร้านอาหารอนุมัติ
7. ร้านอาหารอนุมัติใบเสนอราคา พร้อมมัดจำงาน 50% อีก 50% จ่ายเมื่อรับมอบงาน
8. ระยะเวลาการติดตั้งครัวร้านอาหาร ประมาณ 45 – 60 วัน นับจากอนุมัติใบเสนอราคาและโอนเงินมัดจำ
9. ดำเนินการติดตั้งครัวร้านอาหารโดยช่างผู้ชำนาญงาน
10. ส่งมอบงาน และดูแลหลังการขาย

โดยปกติถ้าเป็นครัวร้านอาหารใหม่ ทางร้านอาหารจะมีทีมช่างในการเดิน น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส อยู่แล้ว ทาง Dodee Kitchen แนะนำให้ร้านอาหารใช้ช่างก่อสร้างในการเดิน น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส มายังจุดที่ระบุในแบบแปลนเลย จะย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของร้านอาหารมากกว่าให้ Dodee Kitchen ดำเนินการ

ถ้าเป็นครัวร้านอาหารที่ต้องการ Renovate ทาง Dodee Kitchen ก็ยินดีต้อนรับ นอกจากออกแบบครัวร้านอาหารแล้ว เรายังจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัวด้วย สินค้าของ Dodee Kitchen เป็นสินค้านำเข้าสำเร็จรูป ซึ่งใช้เวลาในการนำเข้าประมาณ 30 – 45 วัน

ออกแบบครัวร้านอาหาร

5 ประการ มาตรฐานการออกแบบครัวร้านอาหาร

1. ระบบน้ำ ไฟฟ้า แก๊ส ของร้านอาหารที่ตรงตามสินค้าแต่ละรายการ
2. พื้นที่ใช้สอยคล่องตัว ประหยัดพื้นที่ แบ่งพื้นที่ใช้งานชัดเจน
3. อุปกรณ์เครื่องครัวคุณภาพสูง ทนทาน ราคาโรงงาน
4. ระบบความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และร่างกาย
5. งบประมาณไม่บานปลาย

ที่สำคัญของมาตรฐานการออกแบบครัวร้านอาหาร คือ ความปลอดภัย เช่น ระบบไฟฟ้า ซี่งส่วนใหญ่อุปกรณ์เครื่องครัว จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งนั้น แม้ทาง Dodee Kitchen จะใช้เป็นสินค้าเครื่องครัวสำเร็จรูปนำเข้า แต่เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน Dodee Kitchen จึงใช้ปลั๊กไฟที่เป็นแบบมาตรฐานของเมืองไทยตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มผลิต คือ 3 ขา มีสายดินด้วย เพื่อป้องกันความปลอดภัย , Voltage = 220 โวลต์ (ตามมาตรฐานของประเทศไทย) ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องครัวร้านอาหาร ต้องแน่ใจว่าระบบไฟฟ้าของร้านอาหารตรงตามที่ระบุบนอุปกรณ์

ออกแบบครัวร้านอาหาร ออกแบบครัวร้านอาหาร

คำแนะนำ : ควรอ่านคู่มือการติดตั้งจนจบ (จะแนบมาในกล่องบรรจุสินค้า) ก่อนดำเนินการติดตั้งครัวร้านอาหาร และต้องดำเนินการโดยช่างผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายต่อทรัพย์สินและร่างกาย

เครื่องครัวร้านอาหาร

นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นร้านขายอุปกรณร้านอาหารแล้ว Dodee Kitchen สามารถทำการรีโนเวทบางส่วนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านอาหาร ให้คำแนะนำตั้งแต่การติดตั้งประปา ไฟฟ้า รวมถึงออกแบบครัวร้านอาหารขนาดเล็กด้วย เช่น
อุปกรณ์ทำอาหาร : เตาแก๊ส, ตู้อุ่นอาหาร, เตาปิ้งย่าง, เตาทอด
ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง : ตู้แย็น, ตู้แช่แข็ง
อุปกรณ์บุฟเฟ่ต์ : ชุดอ่างอุ่นอาหาร, หม้ออุ่นซุป, เครื่องปั่นนม, เครื่องปิ้งขนมปัง
อุปกรณ์เตรียมอาหาร : เครื่องบดเนื้อ, เครื่องสไลด์เนื้อ
อุปกรณ์เบเกอรี่ : เตาอบ, เครื่องทำวาฟเฟิล, เครื่องทำเครป

อุปกรณ์ในครัว

อ่านเพิ่มเติม : จานชามและเครื่องครัวคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา

ครัวร้านอาหาร

ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหาร Dodee Kitchen เข้าใจว่าครัวร้านอาหารแต่ละที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของรูปแบบและงบประมาณ เราจึงมุ่งเน้นให้คำปรึกษาที่ตรงตามความต้องการของแต่ละร้านอาหาร จัดส่งอุปกรณ์เครื่องครัวร้านอาหารที่มีคุณภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน เพื่อให้ลูกค้าได้นำอุปกรณ์เหล่านี้ ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายที่ได้มุ่งหวังไว้

ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหาร – DODEE KITCHEN มีบริการหลังการขายดังตัวอย่างวิธีการติดตั้ง ดังนี้

(เตาปิ้งย่างแบบแก๊ส) โดยช่างผู้ชำนาญงานจาก Dodee Kitchen เพื่อที่ลูกค้าร้านอาหารจะมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์นั้นๆเหมาะสมกับความต้องการที่สุด

• การแกะกล่องและการตรวจสอบ
แกะเครื่องออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง ถอดฟิล์มพลาสติกสำหรับป้องกันและอื่น ๆ ออกจากเครื่องก่อนทำการติดตั้ง อ่านคำแนะนำในคู่มือนี้ก่อนการติดตั้ง
• ตำแหน่งรอบ ๆ อุปกรณ์
อุปกรณ์ต้องทำการติดตั้งในบริเวณที่ไม่ติดไฟเท่านั้น โดยมีระยะห่างรอบด้านอย่างน้ำ 6”
อุปกรณ์นี้ต้องมีระยะห่าง 6” จากอุปกรณ์อื่น
• อุปกรณ์นี้ต้องมีขาตั้ง 4 ขา วางอยู่ในบริเวณที่ไม่ติดไฟ
• การระบายอากาศ
บริเวณด้านหน้าและรอบ ๆ อุปกรณ์ต้องปราศจากสิ่งกีดขวางทางไหลของการเผาไหมและการระบายอากาศ ระยะห่างต้องเพียงพอตลอดเวลาทั้งด้านหน้าและข้าง ๆ อุปกรณ์สำหรับการทำงานและการระบายอากาศที่ดี

ปรึกษาทีมงานร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารฟรี!!

ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ การันตีด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี พร้อมให้คำแนะนำ
เรามีบริการหลังการขาย พร้อมแก้ไขปัญหาถึงหน้างาน จนจบงาน

สรุป

ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าของร้านอาหารเบื้องต้นในการออกแบบ และเลือกอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเปิดร้านอาหาร โดยไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

ขั้นตอนข้างต้นเป็นวิธีการทำงานกับร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารโดยทั่วไป ถ้าร้านอาหารเลือกสถานที่ตั้งครัวและเมนูได้แล้ว จะช่วยให้ร้านขายอุปกรณ์ร้านอาหารทำงานง่ายขึ้น สามารถช่วยคิดและปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับอุปกรณ์ได้