ครัวร้านอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว – DODEE KITCHEN

นโยบายเกี่ยวกับการส่งมอบและการขนส่ง

1. การขนส่งนั้นทางบริษัทฯ ใช้บริการของ KERRY สำหรับสินค้าชิ้นเล็กเป็นหลัก และใช้บริการของขนส่งรวมถาวร สำหรับสินค้าชิ้นใหญ่หรือจำนวนมาก 

2. ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองความรวดเร็วของการขนส่งของ KERRY และขนส่งรวมถาวรได้ แต่หากมีความล่าช้าเกิดขึ้นมาก ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นผู้ติดตามสอบถามกับทางขนส่งให้ได้