Category Archives: ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง Refrigerator&Freezer

ตู้แช่ Freezer

มีลักษณะเหมาะสำหรับจัดวางใต้ชั้นหรือเคาน์เตอร์, วัสดุทำ