ครัวร้านอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว – DODEE KITCHEN

นโยบายการยกเลิกการสั่งสินค้า

1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งสินค้า โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ได้
โทร.       : 02-713-4468
Line ID  : @universal1999
อีเมล์      : sale@universalceramics.com

2. เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวได้