ครัวร้านอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัว – DODEE KITCHEN

ในฐานะผู้นำเข้าที่น่าเชื่อถือและมีความเข้าใจตลาด เรายินดีต้อนรับคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ดำเนินงานเชิงรุกและมีความเป็นมืออาชีพภายในอุตสาหกรรมเครื่องครัว ภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าระดับสูง

ช่องทางการกระจายเครื่องครัวร้านอาหารของเรานั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราจึงมองหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ ทั้งในอุตสาหกรรมออกแบบ, ติดตั้ง และจำหน่ายเครื่องครัว

เราต้องการพาร์ทเนอร์ที่ทำงานเชิงรุก ซึ่งเข้าใจและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านดีไซน์ คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพระดับสูง

สมัครเป็นตัวแทนโดยเริ่มจากการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง!

________________________________________

1. คุณสมบัติ
• บริษัท / หสม. / หจก. / ร้านค้า / ธุรกิจส่วนตัว

________________________________________
2. วิธีการสมัคร
   1.) กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
   2.) ติดต่อผ่านทางไลน์ @universal1999
   3.) สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ

________________________________________
3. ค่าสมัครและเอกสารการพิจารณาอนุมัติ
  1). ไม่มีค่าสมัคร 
  2). กรณีบริษัท / หสม. / หจก. / ธุรกิจส่วนตัว : ภพ.20 หรือ ทะเบียนการค้า กรณีร้านค้า : รูปถ่ายหน้าร้าน ประกอบการพิจารณา
  3). หนังสือรับรองบริษัท
  4). บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

________________________________________
4. หลักการพิจารณาอนุมัติ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ โดยจะใช้เวลา 7 – 14 วัน

________________________________________
5. ข้อตกลงในการขายสินค้า
รูปแบบการขาย
• ซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาพิเศษ
การชําระเงิน
• เงินสด / เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
• บัตรเครดิต (Service Charge 3%)
การจัดส่ง
• กทม. สงฟรี (ยอดขั้นต่ํา 10,000 บาท)
• คู่ค้ารับสินค้าเองที่บริษัท
• ต่างจังหวัด และต่างประเทศ บริษัทเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนจําหน่าย และตัวแทนฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
การบริการหลังการขาย
• การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท (กรณีมีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบงานที่บริษัทลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการดังกล่าว)
การรับประกัน
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า
• กรณีสินค้ามีการรับประกัน การเปลี่ยน / คืนสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น
• กรณีสินค้าใหม่ เมื่อแกะกล่องแล้วสินค้ามีสภาพผิดปกติ / ชํารุดจากตัวสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อแจ้ง “เปลี่ยนสินค้า” ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์
• **กรณีคืนเงินค่าสินค้า ตัวแทนฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร
กรณีการยกเลิกการสั่งซื้อ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคําสั่งซื้อทุกกรณี บริษัทไม่มีนโยบายยกเลิก หรือเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี

________________________________________
6. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็นพาร์ทเนอร์
• หากได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์ หากยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้อีก

สมัครพาร์ทเนอร์คู่ค้า

    ครัวร้านอาาหาร
    ครัวร้านอาหาร
    Dodee Kitchen